Quote of the day

Det är hennes första minne: snön som vräkte ner i nyckfulla slöjor över sjukhusflyglarna, över parkeringen och popplarna, över väghindren. Innan dess: egentligen ingenting. ~ "De kommer att drunkna i sina mödrars tårar" av Johannes Anyuru
Log in to your account:

Munkagårdsgymnasiets bibliotek
Björkängsvägen 25
432 78 TVÅÅKER
0340-480970
Skicka e-post

Powered by Koha